Planeta Rally vznikla v polovici roka 2015 ako „facebooková“ stránka za účelom propagácie motoristického športu. Počas roka 2016 začala na svojej stránke publikovať vlastné fotografie a postupne sa k nej pridali noví členovia ktorí prišli s myšlienkou založenia občianskeho združenia. Tento skutok neostal nepovšimnutý organizátormi seriálu MRC ktorí si vybrali toto združenie ako mediálneho partnera seriálu pre sezónu 2017.
Začiatkom roka 2017 sa rozhodlo o založení vlastnej web stránky a tak vznikla doména www.planetarally.sk ktorá uverejňuje okrem fotografií, tlačových správ aj vlastné články, rozhovory či dokonca videá.

Ciele do budúcich rokov sú jasné, pokračovať v informovaní návštevníkov stránky o motošportových podujatiach, neustále zlepšovať svoju techniku, ako i schopnosti v oblasti fotografie a tvorby videí. Spolupracovať s rôznymi médiami, firmami a tímami za účelom ďalšieho rozvíjania tohto združenia a propagácie motoršportu.